Achtergrond

12 archetypen en de reis van de held

Als het gaat over verhalen – verhalen zelf vertellen of schrijven, of verhalen lezen of horen – dan vertrek ik vanuit het gedachtegoed dat Mieke Bouma, bezielster van de Storytelling Academy, ons aanreikt.

Elk verhaal, en elk leven, gaat over verlangen naar rust, harmonie, balans. En in elk verhaal en in elk leven zijn er telkens opnieuw weer elementen die dit streven tegenwerken. Of die dit doel, wanneer uiteindelijk toch bereikt, in geen tijd weer op zijn kop zetten zodat de zoektocht van voren af aan dient te worden herbegonnen. Mieke Bouma (die zich baseert op de theorie van Joseph Campbell) noemt dit de reis van de held. Ze onderscheidt 12 stadia die nodig zijn om een boeiend, geloofwaardig en overtuigend verhaal te brengen.

Meer weten over de reis van de held? Bekijk dan dit filmpje.

In haar werk definieert Bouma ook 12 universele archetypen, 12 karakters die te onderscheiden zijn in films, verhalen, theaterstukken, of zelfs soap series en ook in ons eigen leven. Deze karakters of helden hebben hun valkuilen en kunnen doorschieten in alles wat ze doen. Ze kunnen zo dominant zijn, dat het hele levensverhaal komt vast te zitten. Elk karakter kent een plotvraag: ‘Zal dit of dat lukken, zodat …?’ Elke plotvraag is steeds opnieuw een uitdaging tot evolutie.

De bewustwording en onvrede met een dergelijk status quo in het levensverhaal is het startpunt van vele boeiende verhalen. Zal het de held lukken zich los te scheuren van zijn geliefde? Zal de held omkomen in de strijd op de barricaden? Zal …? Storytelling in 12 stappen en met 12 archetypen biedt een instrumentarium om diepgaande ontwikkelingen in een verhaal neer te zetten.

Scroll verder door de website om te kijken op welke domeinen ik deze kennis en praktijk inzet en hoe ik jou kan helpen om dat ook te doen.