Schrijf jouw levensverhaal

Waarom wil jij je levensverhaal schrijven?

Omdat je iets wil nalaten aan je kinderen en kleinkinderen. Er zijn de meubels en de huisraad. Misschien wat centen. Maar vooral zoveel levenswijsheid die nooit verloren mag gaan. 

Omdat je heel wat hebt meegemaakt en je een boodschap aan de wereld wil meegeven. Je leven was uitzonderlijk door de reizen die je hebt gemaakt, de job die je hebt gedaan, de mensen die je hebt ontmoet. In een boek kan de ander woordelijk door jouw leven dwalen. 

Omdat je door in je herinneringen te graven je eigen leven beter wil leren begrijpen. Je merkt dat je moeilijk aan een volgende levensfase kan beginnen. Er zijn nog blokkades. Door te schrijven, liefst met pen en papier, zet je een verwerkingsproces in gang.

Omdat je graag schrijft. Je speelt graag met woorden. Je hebt een scherpe blik voor gebeurtenissen en je weet ze raak te vatten. Je kijkt naar de mensen om je heen. Je schept hun karakters. Je geeft ze taal. Kortom, jouw leven is jouw muze. 

De reeks wordt online georganiseerd via ZOOM. Je krijgt een link toegestuurd. Je moet zelf niets installeren.

Dankzij Ilses flair en aanpak naar alle deelnemers toe, verveelde ik mij geen moment. Ilse is enthousiast en inlevend, luisterde goed naar wat we geschreven hadden en gaf telkens goede feedback. Didactisch goed aangepakt en mooie lay-out van de presentatie. Prima cursus. 

Katrien Callens

De opdrachten zijn deze:

  • Je sprokkelt herinneringen uit jouw verschillende levensfasen. Je onderzoekt de gevoelens die een rol speelden en het belang van die herinneringen.
  • Je gaat op zoek naar de keerpunten in jouw leven. Keerpunten zijn grote veranderingen die een poort naar iets nieuws hebben geopend. Een bewuste keuze van keerpunten geeft structuur aan jouw levensverhaal.
  • Je definieert thema’s en motieven in jouw levensverhaal. Waarover gaat jouw (p)lot op een dieper niveau? Ben je gegroeid? Heb je inzichten verworven? Ben je sterker uit conflicten gekomen? Ben je ergens blijven steken?
  • Je onderzoekt de helden en antihelden in jouw leven. Jij bent de hoofdpersoon in jouw verhaal. Jouw levensverhaal wordt gestuurd door je karakter, door wie je bent, je talenten en kwaliteiten. Dat alles bepaalt de manier waarop je op omstandigheden reageert. In onszelf leven echter niet één, maar meerdere ikken. Welke stem is het meest dominant? Welke stem leg je zelf steeds het zwijgen op? En hoe bepalend zijn/waren de stemmen van de anderen om je heen? We bekijken hoe al die ikken met elkaar in gesprek gaan.
  • Je schrijft de oerscène waarmee alles begon. Jouw levensverhaal begint uiteraard bij jouw geboorte. Maar misschien is dat toch niet het moment geweest dat het meeste impact op het verdere verloop van je leven heeft gehad. Misschien was dat toch een andere gebeurtenis. We gaan op zoek naar de oerscène en bekijken welke gevolgen deze had voor je verdere levensloop.
  • Je geeft structuur aan jouw levensreis. In elk goed verhaal doorleeft een held een transitie. De held, jij dus, wordt uit zijn comfortabele, maar onbevredigende leven gehaald. Hij gaat op avontuur, wordt geconfronteerd met draken in het donkere bos, krijgt (onverwachts) hulp van anderen, en gaat ten slotte over tot actie om een hoger doel (een schat) te vinden. We structureren jouw herinneringen zo, zodat ze jouw verhaal betekenis geven.