Start to autobiography

Waarom wil jij je levensverhaal schrijven?

Omdat je iets wil nalaten aan je kinderen en kleinkinderen. Er zijn de meubels en de huisraad. Misschien wat centen. Maar vooral zoveel levenswijsheid die nooit verloren mag gaan. 

Omdat je heel wat hebt meegemaakt en je een boodschap aan de wereld wil meegeven. Je leven was uitzonderlijk door de reizen die je hebt gemaakt, de job die je hebt gedaan, de mensen die je hebt ontmoet. In een boek kan de ander woordelijk door jouw leven dwalen. 

Omdat je door in je herinneringen te graven je eigen leven beter wil leren begrijpen. Je merkt dat je moeilijk aan een volgende levensfase kan beginnen. Er zijn nog blokkades. Door te schrijven, liefst met pen en papier, zet je een verwerkingsproces in gang.

Omdat je graag schrijft. Je speelt graag met woorden. Je hebt een scherpe blik voor gebeurtenissen en je weet ze raak te vatten. Je kijkt naar de mensen om je heen. Je schept hun karakters. Je geeft ze taal. Kortom, jouw leven is jouw muze. 

Hallo, ik ben Ilse en ik begeleid trajecten autobiografisch schrijven, zowel individueel als in groepsverband.

Terugblikken op mijn eigen leven door te schrijven, maakt me altijd weer wat wijzer. Alsof ik door de woorden aan het papier toe te vertrouwen, nieuwe dingen over mezelf te weten kom, die ik zonder schrijven nooit zou hebben ontdekt. Als ik mijn eigen schrijfsels nalees, lijkt het wel alsof ik ze vanop een afstand kan aanschouwen en tot inzichten over mezelf kan komen.

“Het leven moet voorwaarts geleefd worden, maar kan alleen achterwaarts begrepen worden.”

Soren Kierkegaard

Voel jij ook zin (goesting) om met zinnen (een aaneenschakeling van woorden) na te denken over de zin (de betekenis en het pad) van jouw leven? Dan ga ik graag samen met jou aan de slag via een online traject!

Dit kan via een groepstraject of een individueel traject. Je krijgt telkens vijf opdrachten die jouw levensverhaal stap voor stap vorm geven. Bij het groepstraject ontmoeten we elkaar vijf keer online. We delen de resultaten van de opdracht en leren van elkaar. Het individuele traject begint met een online intake. De verdere opvolging gebeurt via mail.

Momenteel is er een wachtlijst voor de individuele begeleiding. Het groepstraject is volzet. Je kan voor beiden wel je naam doorgeven. Zodra er een plaatsje vrij is of er een nieuw traject start, neem ik graag contact met je op.


De opdrachten gaan over:

 • Je sprokkelt herinneringen uit jouw verschillende levensfasen. Je onderzoekt de gevoelens die een rol speelden en het belang van die herinneringen.
 • Je gaat op zoek naar de keerpunten in jouw leven. Keerpunten zijn grote veranderingen die een poort naar iets nieuws hebben geopend. Een bewuste keuze van keerpunten geeft structuur aan jouw levensverhaal.
 • Je definieert thema’s en motieven in jouw levensverhaal. Waarover gaat jouw (p)lot op een dieper niveau? Ben je gegroeid? Heb je inzichten verworven? Ben je sterker uit conflicten gekomen? Ben je ergens blijven steken?
 • Je onderzoekt de helden en antihelden in jouw leven. Jij bent de hoofdpersoon in jouw verhaal. Jouw levensverhaal wordt gestuurd door je karakter, door wie je bent, je talenten en kwaliteiten. Dat alles bepaalt de manier waarop je op omstandigheden reageert. In onszelf leven echter niet één, maar meerdere ikken. Welke stem is het meest dominant? Welke stem leg je zelf steeds het zwijgen op? En hoe bepalend zijn/waren de stemmen van de anderen om je heen? We bekijken hoe al die ikken met elkaar in gesprek gaan.
 • Je schrijft de oerscène waarmee alles begon. Jouw levensverhaal begint uiteraard bij jouw geboorte. Maar misschien is dat toch niet het moment geweest dat het meeste impact op het verdere verloop van je leven heeft gehad. Misschien was dat toch een andere gebeurtenis. We gaan op zoek naar de oerscène en bekijken welke gevolgen deze had voor je verdere levensloop.
 • Je geeft structuur aan jouw levensreis. In elk goed verhaal doorleeft een held een transitie. De held, jij dus, wordt uit zijn comfortabele, maar onbevredigende leven gehaald. Hij gaat op avontuur, wordt geconfronteerd met draken in het donkere bos, krijgt (onverwachts) hulp van anderen, en gaat ten slotte over tot actie om een hoger doel (een schat) te vinden. We structureren jouw herinneringen zo, zodat ze jouw verhaal betekenis geven.

Praktisch
Voor het groepstraject prikken we volgende data:

 • 11 mei 2021
 • 18 mei 2021
 • 25 mei 2021
 • 1 juni 2021
 • 8 juni 2021
  We zien elkaar telkens online tussen 19.30u en 21.30u. Deelnemen aan het traject kost 120 euro. Schrijf je in via ilse.bockstaele@telenet.be

Voor het individuele traject kan je steeds aanmelden. Schrijf je in via ilse.bockstaele@telenet.be. Voor het individuele traject betaal je 160 euro.


Het woord is van u

Ik ben op zijn zachtst gezegd geen krak in meditatie. ‘Breng je gedachten tot zwijgen.’ Ik zou niet weten hoe het moet. In mijn hoofd is het nooit rustig. Woorden buitelen door elkaar heen, vullen elkaar aan, spreken elkaar tegen, springen acrobatisch van de hak op de tak, overdrijven, schieten tekort, proberen het leven te vatten.

Vanbinnen in mijn hoofd ziet het er vaak uit als het warrige canvas van een action painting.

Meestal wil ik mijn woorden graag met andere mensen delen: het woord is van mij, maar voor u bedoeld. Niet zelden is er dan meer nodig dan de wirwar in mijn hoofd: structuur, een zekere duiding, een anekdote als voorbeeld, een synoniem, een tegenstelling, … of een heel verhaal, dat van mezelf of eentje dat ik verzonnen heb.

Woorden als middel om met jezelf en met de anderen te verbinden, dat is wat ‘het woord is van u’ wil doen. Wees welkom.